OBS Beukenlaan
Image default
Bedrijven

Het nut van een CE keuring

Een CE keuring is belangrijk

Een CE keurmerk moet worden aangebracht op veel producten die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht. Als fabrikant of importeur geeft u daarmee aan dat het product dat op de markt wordt gebracht voldoet aan eisen die gesteld worden ter bescherming van het milieu, gezondheid en veiligheid. Een ander belangrijk doel is dat door het aanbrengen van het CE keurmerk de vrije handel binnen de lidstaten wordt bevordert. Door het aanbrengen van het CE keurmerk kunnen de producten van verschillende landen gemakkelijker onderling worden vergeleken. Voor een CE keuring moet u dus voldoen aan de wettelijke eisen en dan is het voldoende.

Wat stelt het CE keurmerk voor?

Het is wettelijk verplicht om een CE-markering aan te brengen op de producten die in Europa worden geproduceerd. Het is echter geen garantie of kwaliteitskeurmerk. Het geeft aan dat het product volgens de Europese richtlijnen is getest. Daarom spreken we over een CE-markering in plaats van over een CE-keurmerk. De Europese Unie bepaalt de richtlijnen waaraan een bepaalde productgroep moet voldoen. Het kan zijn dat u de producten als ondernemer zelf produceert of importeert. Het CE-keurmerk moet u als producent aanbrengen op vastgestelde productgroepen. De producten die niet aan de wettelijke eisen voldoen mogen het CE-keurmerk niet dragen.

Het aanvragen van een CE keuring

In principe bent u als ondernemer verplicht en verantwoordelijk voor het CE-keurmerk. U bent als ondernemer vrij om te bepalen hoe u aan de richtlijnen voldoet. U mag de metingen en testen zelf uitvoeren. U mag ook de metingen en testen laten uitvoeren door het TNO. Het gebeurt ook dat er een typegoedkeuring is voorgeschreven. Daarbij moet u dan gebruik maken van een door de overheid voorgeschreven instituut. Wanneer uw product is getest mag u zelf het CE-keurmerk aanbrengen op uw product

Het CE-keurmerk en het CE-logo

Er zijn producten die in China worden gemaakt en het CE-logo dragen. Het CE-logo lijkt op de Europese CE-markering. Het heeft niets te maken met de Europese kwaliteitseisen. Het CE-logo geeft alleen dat het product uit China komt. Ook de producten die uit China komen, kunnen natuurlijk bepaalde kwaliteiten hebben. Ze zijn alleen niet volgens de Europese richtlijnen getest.

https://www.hmpa.nl/ce-keuring/