OBS Beukenlaan
Image default
Gezondheid

Hypersensitief? Wat is het?

Sensitief is een woord dat kan staan voor het gevoelig zijn voor zintuiglijke gewaarwordingen of emotionele gevoeligheid. Mensen die sensitief of gevoelig zijn pikken dingen vlugger op. Ze worden snel geprikkeld door dingen buiten hen. Ook kan een HSP sneller de stemmingen van andere personen aanvoelen. Als je echter te gevoelig bent voor deze zaken, kan je hypersensitief worden. Hyper betekent te veel of overmatig. Je krijgt dan te veel van die prikkels te verwerken. Een groot probleem wordt het als je hier niet mee leert omgaan. Een volwassen persoon die te gevoelig is, heeft een groter risico op stress dat zich kan ontwikkelen tot een burn-out, depressie of zelfs chronische vermoeidheid. Bij kinderen kan de hypersensitiviteit leiden tot leerproblemen op school, gedragsproblemen of sociale problemen. 

Het zijn niet enkel negatieve prikkels zoals drukte, agressie, werkdruk of conflicten die kunnen leiden tot een overprikkeling. Ook positieve prikkels die te veel zijn, zoals een lachende menigte, kunnen leiden tot een overgevoeligheid. Indien dit door de sensitieve persoon niet wordt herkend, waardoor de persoon er niet mee kan omgaan, kan er een opeenstapeling komen van het niet kunnen verwerken van zulke prikkels. Dit leidt dan tot een zogenaamde overdosis en kan een persoon hyper gaan reageren. Veel mensen die hypersensitief zijn en dit niet beseffen, kunnen hierdoor verkeerde reactiepatronen gaan vertonen. De persoon kan als het ware vluchten in een gedrag om dit niet te voelen. Volwassenen zouden zich te veel kunnen begraven in hun werk of in alcohol. Kinderen zouden agressief gedrag of kenmerken van ADHD kunnen vertonen. 

Het is daarom belangrijk dat dit zo vlug mogelijk wordt opgepikt door de persoon in kwestie zelf, of door ouders, leerkrachten en naasten uit de omgeving van de hypersensitieve persoon. Zowel de hypersensitieve persoon als zijn naasten kunnen dan leren omgaan met die hypersensitiviteit.

https://www.zoma-opleidingen.nl/

Gerelateerde artikelen

Kom Werken bij Drie gast huizen groep

Iedereen is welkom bij TP Culemborg

Afvallen in de omgeving Arnhem