OBS Beukenlaan
Image default
Onderwijs

Oefenen voor Cito-toetsen in groep 4

Kinderen die in groep 4 zitten maken tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. Ten eerste in januari en betreft de Cito M4. Als tweede in mei/juni en wordt E4 genoemd. Wat is nu van belang om als ouder over de Cito’s M4 en E4 te weten? Middels dit artikel zullen we u alles vertellen over de Cito’s M4 en E4. Zo bent u helemaal geïnformeerd. 

 

Rekenen en taal 

Om aan te vangen zijn dit de toetsen die worden afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De leerlingen worden getest over alle inhoud die tot dan toe behandeld is. Dat betekent onder meer: vermenigvuldigen en delen tot en met honderd, de tafels en grote sommen. Met het oog op spelling gaat het om het goed kunnen spellen van categorie- en werkwoorden. Het vak woordenschat wordt gecontroleerd via woorden die kinderen in deze groep zouden moeten kennen. Begrijpend lezen gaat over de manier waarop teksten behandeld en verwerkt worden. Elk van deze onderdelen komen tijdens groep 4 voorbij en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden. 

 

Doel 

Met welk doel neemt de school de Cito-toetsen af? Waarom willen ze alles weten van de Cito-scores in groep 4? Voor school is het belangrijk om de leercurves van leerlingen zichtbaar te maken. Door twee keer te toetsen zijn leeropbrengsten te meten. De docenten van groep 4 kunnen zien of de klas en leerlingen voldoende en naar verwachting groeien. Zo niet, dan kan er een plan worden gecreëerd om de leerling te begeleiden. Daarnaast zijn de scores belangrijk voor de overstap van de basisschool naar de middelbare school. De score telt dan ook mee. 

 

Voorbereiding 

Het is normaal zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden gedaan. De getoetste stof komt dan ook terug in de normale lessen. Je kunt dus stellen dat leerlingen vanzelf worden klaargestoomd voor de Cito-toetsen. Helaas wil dat niet alles zeggen, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de reguliere methodetoetsen. Veelal is niet alleen de inhoud moeilijker, ook de wijze waarop vragen gesteld worden is anders dan kinderen gewend zijn op de methodetoetsen. Niet zo gek dat veel ouders ervoor kiezen om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Dat vraagt om heldere en goede oefenboeken, die aansluiten bij de lessen van groep 4. Educazione’s Cito-oefenboeken kunnen gebruikt worden om kinderen optimaal voor te bereiden op zowel de M4- als de E4-toets. 

 

Cito thuis trainen?

Educazione heeft een drietal oefenboeken uitgebracht, speciaal voor groep 4. Met deel 1 worden kinderen voorbereid op de Cito M4, terwijl Cito-toets Groep 4 Oefenen deel 2 zich richt op de E4-toets. Deel 3 is het meest complete Cito oefenboek en is een combinatie van deel 1 en 2. De meer dan 33 oefeningen per deel bieden deze Cito-toets oefenboeken meer dan voldoende materiaal om de Cito’s van groep 4 met uw kind te trainen. Op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling, woordenschat en taal komt alles aan bod. De oefenboeken van uitgeverij Educazione worden jaarlijks door veel ouders gebruikt om hun kinderen te helpen voorbereiden op de toetsen van Cito. De oefenboeken zijn in boekvorm of digitaal te verkrijgen. Bezoek voor aanvullende informatie de volgende website: alles over onderwijs.

 

Slot 

Zodra je kind in groep 4 zit worden twee belangrijke toetsen gedaan: de Cito-toets Midden en Eind. De toetsen gaan over begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling en zijn van cruciaal belang omdat ze de ontwikkeling van leerlingen en groepen in beeld brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om kinderen verder te helpen. Vanwege het grote belang van de Cito-scores beslissen veel ouders om hun kinderen beter voor te bereiden op deze Cito-toetsen. De oefenboeken van uitgeverij Educazione komen daarbij zeker van pas. In de Cito oefenboeken komen alle vakgebieden uit groep 4 aan bod en worden kinderen uitgebreid voorbereid op de toetsen in groep 4. 

https://tinyurl.com/ya65sm5k