Dyslexie behandelen door thuis oefeningen uit te voeren met uw kind

Dyslexie is vaak een grote invloed op het kind en zijn of haar directe omgeving. Daarom speelt de thuissituatie van uw zoon of dochter met dyslexie een grote rol bij het leren omgaan met dyslexie. Naast dat een school een handelingsplan opstelt en men bij een specialist, zoals bij Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal, kinderen […]