OBS Beukenlaan
Image default
Bedrijven

Verbeteren van de luchtkwaliteit door industriële stofafzuiging

Stofafzuiging in houtwerkplaatsen

In houtbewerkingsbedrijven ontwikkelt het zagen, schuren en behandelen van hout stof dat zich op machines en oppervlakken afzet. Ingeademd stof veroorzaakt irritatie aan de ogen en de luchtwegen van de werknemers. Als houtstof in een normale afzuiginstallatie terechtkomt, bestaat er ook gevaar voor brand. Industriële stofafzuiging zorgt ervoor dat schadelijke deeltjes effectief worden gefilterd en dat medewerkers profiteren van de hoge kwaliteit van de binnenlucht.

Luchtreiniging in productiehallen

In productiehallen ontstaat voornamelijk stof in de directe omgeving van machines. Een stationaire afzuiginstallatie is niet voldoende om het werkgebied vrij te maken van stof en om de werknemers schone lucht te laten inademen. De fijnste stofdeeltjes komen in de lucht terecht en zetten zich af op uw apparatuur en producten. Een industriële stofafzuiging zorgt voor een grondig reiniging en is daarom absoluut nodig.

Schone lucht in de textielindustrie

In de textielateliers komen fijne stofdeeltjes vrij. Vooral stoffen zoals ruwe wol, synthetische vezels en katoenen stoffen kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken. Industriële stofafzuiging voorkomt dit en is daarom onmisbaar. Een luchtzuiveringssysteem vermindert het risico op gezondheidsproblemen en houdt de hele productie schoon. Dit verhoogt de productiviteit van uw medewerkers en het hele bedrijf. Het verlaagt ook de schoonmaakkosten.

Metaalbewerking: Het afzuigen van stof, olienevel en lasrook

Metaalbewerking neemt een groot deel van de machinebouw voor zijn rekening. Metaalstof en stoom, lasrook en olienevel worden daarbij geproduceerd. De olienevel bevindt zich bijvoorbeeld vaak in de buurt van draaiende gereedschappen zoals boren of freesmachines. Het probleem met deze koelsmeermiddelen is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid als ze via de luchtwegen worden geabsorbeerd. De afzonderlijke componenten zoals ijzeroxiden, koolmonoxide of diverse chroomverbindingen zijn niet met het blote oog zichtbaar. Dit maakt ze niet minder gevaarlijk.

Deze stoffen kunnen niet worden verwijderd door bronextractie. De industriële stofafzuiging moet hier voorzien zijn van speciale filters om te voorkomen dat giftige stofdeeltjes, lasrook en olienevel in de lucht terechtkomen.