OBS Beukenlaan
Image default
Onderwijs

CKV, begin vroeg, begin in de bassisschool

Cultureel en kunstzinnig, van in de basisschool

Kinderen leren omgaan met kunst en cultuur en ze ook actief betrekken, daar begin je liefst zo vlug mogelijk mee. Kinderen die al vroeg regelmatig kunstzinnige dingen doen, leren al spelend. Ze krijgen vanop jong leeftijd te zien wat de wereld aan mooie dingen te bieden heeft en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. De school speelt hierin een zeer belangrijke rol, om niet te zeggen een cruciale rol. Leraars zijn vaak een rolmodel voor kinderen. Hoe leraars kunst en cultuur aanbrengen, is dan ook zeer belangrijk. In de bovenbouw is ckv een algemeen vak. Maar hoe zit het in de basisschool? Hoe breng je daar cultuur en kunst over bij je leerlingen?

Kunst en cultuur op regelmatige basis

Wanneer je kunst en cultuur op het programma van je school zet, dan wil je dit ook op regelmatige basis aanbieden. Kinderen, en vooral jonge kinderen, hebben uitdagingen nodig. Workshops basisschool zijn het ideale middel om regelmatig aan de kinderen cultuur- en kunstbeleving aan te bieden. Deze workshops hebben allemaal een eigen thema: muziek, dans, theater of circus bijvoorbeeld. Maar ook literatuur en digitale media komen aan bod. Lijkt je dit toch wat ‘zwaar’ voor jonge kinderen? Geen nood, de workshops zijn afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. En de organisatoren van de workshop overleggen altijd van tevoren met jou over de inhoud en de aanpak van de workshop.

Geef ckv vorm in je basisschool

Als je regelmatig aandacht besteedt aan culturele en kunstzinnige vorming, dan gaan kinderen dit als een normaal iets beschouwen. Kunst en cultuur staan niet meer ver weg van hun omgeving. Ze zitten er regelmatig zelf in door zelf aan muziek of dans te doen. Ze maken zelf decors, schrijven zelf scripts en zorgen zelf voor de regie van een filmpje. Ze zijn telkens weer actief bezig met kunst en cultuur. Het resultaat is dat ze hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Ze zijn creatief en gaan ook leren om zichzelf te beoordelen. Door ckv op school te geven, geef je ze een mooi basispakket mee voor de rest van hun leven.

https://grotebroer.com