Zes voordelen van een praktijkdiploma boekhouden

Wat houdt het praktijkdiploma boekhouden in?

Een praktijkdiploma boekhouden geeft je een streepje voor op andere accountants. De cursus verschaft basiskennis van boekhouden aan de hand van een zeer praktische benadering. Benieuwd wat je tijdens deze opleiding boekhouden leert en wat de voordelen van het diploma zijn? In dit artikel ontdek je alles wat je wilt weten.

Tijdens een praktijkopleiding boekhouden oefenen deelnemers met basis boekhouden en basis boekhoudkundige vaardigheden die je vaak nodig zult hebben in de praktijk. Als je deze opleiding volgt naast je bachelor- of masteropleiding, verkrijg je hiermee een competitief voordeel op de arbeidsmarkt. Maar er zijn meer voordelen van het behalen van een praktijkdiploma boekhouden. Hieronder zetten we de zes voornaamste op een rij.

Zes voordelen van een praktijkdiploma boekhouden

1.  Verhoogde kans op werk

Bedrijven geven vaak de voorkeur aan kandidaten met praktijkervaring, omdat het veel tijd en moeite kost om werknemers te trainen in hun beroep. Met de toenemende concurrentie in de boekhoudkundige arbeidsmarkt, hebben werkgevers bovendien vaker de luxe positie om een keuze te kunnen maken tussen de kandidaten met ervaring en kandidaten zonder ervaring. Wie aantoonbaar praktische ervaring in boekhouding heeft, wordt sneller geselecteerd.

2. Een sterker cv

Volgens de statistieken trekt de gemiddelde vacature zo’n 250 cv’s aan. Slechts vier tot zes van deze mensen zullen voor een sollicitatiegesprek worden opgeroepen en slechts één van hen krijgt uiteraard de baan aangeboden. Het praktijkdiploma boekhouden maakt je cv sterker en geeft je een kans om op te vallen tussen anderen. Vooral als je hierop aangeeft welke ervaring relevant is voor de baan waarop je solliciteert.

3.  Verbeterde analytische vaardigheden

Goed ontwikkelde analytische vaardigheden is een van de belangrijkste kenmerken van succesvolle accountants. Analytische vaardigheden zijn namelijk onmisbaar bij het oplossen van problemen, het nemen van zakelijke beslissingen en doen van aanbevelingen aan klanten. Je leert deze vaardigheden verbeteren tijdens de praktijkopleiding boekhouden. Dit helpt je uit te blinken in jouw baan.

4. Beter begrip van theoretische kennis

Praktische boekhoudprogramma’s helpen je om de theoretische kennis die je opdoet aan de hogeschool of universiteit beter te begrijpen. Wanneer je bijvoorbeeld leest over journaalposten, grootboekrekeningen, de proefbalans en financiële verslagen, kan je het nog moeilijk vinden om alle theoretische kennis toe te passen in praktische scenario’s. Met een praktijkdiploma boekhouden kun je aantonen dat je de theorie in het echte leven kunt toepassen. Het fungeert als een brug tussen theoretische en praktische kennis.

5. Meer duidelijkheid ten aanzien van carrière-opties

Een praktische training op het gebied van boekhouden helpt bij het aanscherpen van je boekhoudkundige vaardigheden en biedt blootstelling aan verschillende deelgebieden van de boekhouding, zoals debiteuren/crediteuren, payroll, financiële rapportage en nog veel meer.

Hierdoor krijgen afgestudeerden een beter beeld van het boekhoudkundige proces en een duidelijker idee over welk deel van de boekhouding ze hun boekhoudkundige carrière willen voortzetten.

6. Hands-on kennis over populaire boekhoudsoftware

Toonaangevende aanbieders van boekhoudopleidingen bieden ook kennis over de populaire boekhoudsoftware. Zo kun je vertrouwd raken met verschillende soorten en doorgaans de meest recente boekhoudsoftware. Boekhouden is ook vaak een onderdeel van complete projectmanagement-software. Als je meer over projectmanagement wilt leren op het gebied van boekhouden of daarbuiten, is een projectmanagement opleiding wellicht iets voor jou.

Wat leer je tijdens een opleiding boekhouden?

Het precieze curriculum kan verschillen per opleider en type cursus, maar onderwerpen die je kunt verwachten zijn onder meer financiële boekhouding, management accounting, federale inkomstenbelasting, belastingwetgeving en auditing. Je kunt vaak ook kiezen voor bepaalde specialisaties of deelgebieden, zoals internationale boekhouding of bedrijfssystemen.

Welke soorten boekhouding komen aan bod tijdens een praktijkopleiding boekhouden?

Er zijn verschillende soorten boekhouding waar je je op kunt concentreren. Voorbeelden die aan bod komen tijdens een opleiding boekhouding zijn:

 

  • Financiële boekhouding

  • Management accounting

  • Overheidsboekhouding

  • Openbare boekhouding

  • Kostprijsadministratie

  • Forensische boekhouding

  • Bedrijfsboekhouding

  • Fiscale boekhouding

  • Auditing

 

Hieronder lichten een paar van de belangrijkste soorten boekhouding toe.

1. Financiële boekhouding

Het hoofddoel van financiële boekhouding is financiële transacties bijhouden, registreren en er verslag over uitbrengen middels financiële overzichten. Dit moet gebeuren volgens gestandaardiseerde richtlijnen; de Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Deze regels zijn vastgesteld door de Financial Accounting Standards Board (FASB) en zijn bedoeld om de consistentie in het rapportageproces te bevorderen, zodat bedrijf A dezelfde rapportagemethode gebruikt als bedrijf B.

 

Financiële boekhouding kijkt altijd naar prestaties in het verleden en niet vooruit zoals management accounting. In plaats daarvan geeft financial accounting een nauwkeurig beeld van de bedrijfsprestaties over een bepaalde periode. Deze overzichten worden verstrekt aan externe belanghebbenden, zoals investeerders en financiële instellingen.

2. Management accounting

Management accounting is een vorm van boekhouding die wereldwijd wordt gebruikt in bedrijven en organisaties. Het is bedoeld om het management te voorzien van de informatie die nodig is om op hoog niveau beslissingen te kunnen nemen voor het bedrijf.

 

Management accounting informatie wordt uitsluitend gedeeld met anderen binnen een organisatie. Anders dan financial accounting is deze dus niet bedoeld om aandeelhouders, investeerders en financiële instellingen te informeren over de prestaties van een onderneming gedurende een bepaalde periode. Management accounting is bovendien toekomstgericht: er worden manieren bedacht om efficiënter te werken, terwijl het management wordt voorzien van de benodigde middelen en instrumenten om een gezond beleid te vormen.

3. Overheidsboekhouding

In tegenstelling tot de financiële boekhouding, die onderworpen is aan de GAAP-regels, valt overheidsboekhouding onder de Governmental Accounting Standards Board (GASB). Net als de GAAP zijn dit normen voor het bijhouden van en rapporteren over financiën, maar dan voor alle overheidsinstanties.

 

Het belangrijkste verschil tussen financiële boekhouding en overheidsboekhouding is dat overheidsinstanties afzonderlijke fondsen gebruiken om hun inkomsten en uitgaven bij te houden. Als een provincie bijvoorbeeld een project voor wegverbetering uitvoert, worden alle inkomsten en uitgaven in verband met dat project bijgehouden in een fonds voor kapitaalprojecten. Dit is noodzakelijk om nauwkeurig aan te kunnen geven hoe elk fonds of project presteert en hoe het overheidsgeld wordt besteed.

4. Openbare boekhouding

De openbare boekhouding richt zich op auditing, belastingvoorbereiding, belastingadvies en consultancy-activiteiten, waaronder het opstellen en analyseren van jaarrekeningen. Openbare accountantskantoren kunnen ook advies geven over verschillende bedrijfsstrategieën, fusies, overnames, en interne boekhoudsystemen. De kantoren leveren boekhoudkundige diensten aan een verscheidenheid van cliënten, waaronder dienstverlenende bedrijven, fabrikanten, detailhandelaren, non-profitorganisaties, overheidsorganisaties en particulieren. Daarnaast kunnen openbare accountantskantoren hun cliënten andere financiële diensten aanbieden, zoals volledige boekhouding, boekhoudkundig beheer, financieel advies en salarisadministratie. Dit maakt openbare boekhouding een breed onderwerp met veel verschillende deelgebieden.

Tijdens een praktijkopleiding boekhouden leer je meer over de praktische toepassing van diverse soorten boekhouding. Doorgaans kies je een bepaalde specialisatie waarbinnen je ervaring wilt opdoen en deze kun je vervolgens bij het praktijkdiploma boekhouden vermelden op je cv.

Trends in boekhouden

Op Springest.nl vind je het grootste aanbod aan cursussen boekhouden. Er zijn 16 opleiders die een cursus aanbieden voor het praktijkdiploma boekhouden (PDB). Er staan meer dan 120 reviews van deelnemers aan deze cursussen. Gebruik de handige filters op Springest.nl om de cursussen te vergelijken en vind de cursus die bij jou past.

 

https://www.springest.nl/secretarieel-administratief/praktijkdiploma-boekhouden-pdb