OBS Beukenlaan
Image default
Zakelijke dienstverlening

Supervisie door een outplacement bureau

Supervisie is een methode die erop gericht is te leren reflecteren op het persoonlijk denken, voelen en handelen ten aanzien van de werksituatie, waardoor er meer inzicht wordt verkregen in de eigen manier van werken, zodat het werk in de loop van de supervisie al anders en of beter gedaan wordt.

Het belang van supervisie

Kenmerkend voor deze tijd zijn de uitdagingen die de snelle veranderingen, zowel technologisch als maatschappelijk, in bedrijven en organisaties met zich meebrengen. Centrale items daarbij zijn taak- en functiewijziging, integratie en individualisering. Technologische ontwikkelingen sturen de samenleving in de richting van steeds meer onderlinge afhankelijkheid en integratie, waarbij tegelijkertijd nieuwe kansen en (keuze) mogelijkheden voor het individu ontstaan. Door de toenemende complexiteit wordt van individuen gevraagd om op hun eigen niveau meer verantwoordelijkheid en initiatief te nemen en zich minder afwachtend op te stellen. Om doeltreffend te kunnen inspelen op de ontwikkelingen zijn directe en snellere manieren van samenwerken noodzakelijk. Supervisie biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van de werkrelatie te verhogen en de kwaliteit van het product te verbeteren. Dit gebeurt vanuit een samenhang van denken, voelen en handelen.

Wat is supervisie?

Supervisie is een begeleide leersituatie. De supervisor ontvangt met regelmaat gedurende langere tijd de supervisant (lerende) die zijn werksituatie inbrengt. De supervisor komt niet op de werkvloer tijdens de uitvoering. Door middel van gesprek wordt gereflecteerd op de werkuitvoering en de betekenis daarvan voor de supervisant. Het gaat om zijn persoonlijk-beroepsmatig functioneren. Er is een contact met specifieke leerdoelen. De supervisor is een specialist in het hanteren van reflectiesituaties die gaan over het toen en daar, in relatie tot het hier en nu, met het oog op straks weer daar. Kernwoorden in de supervisie zijn: reflecteren, inzicht verwerven, concreetheid en experimenteren.

De indeling van supervisie bij Outplacement bureau Werkcontact

Werkcontact is een outplacement bureau in Amsterdam wat ook gespecialiseerd is in Supervisie. De supervisiezittingen bij Werkcontact duren minimaal 1 uur en maximaal 1 uur per supervisant, afhankelijk van de situatie. Elke zitting heeft de supervisant een inbreng waarover in de supervisie wordt gesproken. Zittingen vinden één maal in de veertien dagen plaats. Dit geeft de mogelijkheid voor de supervisant het geleerde in de praktijk te brengen. Van elke zitting wordt een supervisieverslag gemaakt zodat duidelijk wordt wat de supervisant heeft opgepikt van de voorgaande supervisiezitting en daarvan heeft geleerd. Het aantal supervisiezittingen is afhankelijk van het traject, doch minimaal 10 en maximaal 20 zittingen.

Voor wie is supervisie bedoeld?

Supervisie staat open voor personen die door hun functie minimaal met twee niveaus in de organisatie te maken hebben, werkzaam zijn voor het bedrijfsleven of de (zakelijke) dienstverlening en die:

–      vanuit de organisatie de mogelijkheid krijgen/hebben zich optimaal te kunnen ontplooien; naast het verwerven van inzichten ook hun eigen kwaliteit verder willen ontwikkelen;

–      onvrede ervaren in hun huidige werksituatie en graag iets anders zouden willen;

–      na langdurig ziekteverzuim weer streven naar re-integratie op de werkplek,

–      afscheid nemen, al dan niet gedwongen.


Werkcontact is een outplacement bureau in Amsterdam

https://www.outplacementbureau.nl