OBS Beukenlaan
Image default
Gezondheid

Verpleegzorg thuis positiever effect dan zorginstelling

Onderzoekers van de VU (Vrije Universiteit) zijn erachter gekomen dat ouderen die in Nederland verpleegzorg thuis ontvangt, gemiddeld ongeveer een jaar langer lever dan ouderen in een verpleeghuis. Ze zouden thuis dan intensief verzorgd worden in plaats van in een instelling, zeggen de Amsterdamse onderzoekers. Verpleegzorg thuis is sinds 2015 mogelijk en bedoeld voor ouderen die intensieve zorg nodig hebben. Het gaat een stapje verder dan de ouderen die thuiszorg ontvangen.

Onderzoek

Er is onderzoek gedaan naar 2.100 ouderen in Nederland, die verzorgd werden door Fundis en de MeanderGroep, zorgorganisaties actief in Gouda en Heerlen. In totaal krijgen zo’n 18.000 ouders in ons land verpleegzorg aan huis. Van de ouderen in het onderzoek zaten 1.550 ouderen in een verpleeghuis waar zij zorg van ontvingen. De resterende kandidaten hadden gekozen voor thuis verpleegzorg. De groep ouderen in Nederland wordt alsmaar groter door vergrijzing en daarom zijn er volop vacatures in de ouderenzorg te vinden. In de vier jaar tijd dat de groep ouderen gevolgd werden, leefden de ouderen in het verpleeghuis gemiddeld twee jaar vanaf het begin van de zorg en ouderen die pleegzorg aan huis kregen drie jaar. Daarnaast werd de laatste groep gemiddeld ook ouder.

Verhuizen grote impact

Onderzoeken verklaren deze cijfers door de impact die een verhuizing naar een zorginstelling heeft. Dat heeft een groot effect op iemands leven, laat staan het leven van een oudere en soms dementerend persoon. Mensen worden uit hun sociale omgeving gehaald en dat heeft een negatief effect op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Dat is vooral te zien bij dementerende ouderen. Er is echter meer onderzoek voor nodig om dit met zekerheid te zeggen.

Verpleeghuizen versus verpleegzorg thuis

Ondanks deze opvallende cijfers is het aantal ouderen in verpleeghuizen groter met 115.000 mensen tegenover 18.000 mensen die pleeghuiszorg thuis ontvangen. Die laatste groep mensen krijgen – vaak meerdere keren per dag – intensieve, complexe verpleegkundige zorg aan huis. Mantelzorgers vullen de overige zorgtaken in. Uit onderzoek blijkt dat de ouderen die verpleegzorg thuis ontvangen meer te besteden hebben dan de ouderen in verpleeghuizen.

https://www.zorgdesq.nl/vacatures-ouderenzorg/