OBS Beukenlaan
Image default
Zakelijk

De voordelen van mediation

Mediation, ook wel geschillenbemiddeling genoemd, brengt beide partijen van het geschil achter gesloten deuren met een bemiddelaar. Het doel is om beide partijen te helpen om tot een regeling te komen zonder naar de rechter te stappen. De hoop is dat paren hun geschillen zelf kunnen oplossen zonder dat een proces nodig is.

Voordelen van mediation zijn:

– Bemiddeling vermijdt een emotioneel proces. Omdat processen vaak strijdlustig zijn, zijn ze veel emotioneler dan alternatieve geschillenbeslechting. Bemiddeling is bedoeld om een vreedzame oplossing voor een probleem te bevorderen.

– Processen zijn ook duur. Bemiddeling kost veel minder dan een rechtszaak.

– Bemiddeling is privé en vertrouwelijk. Niemand zal ooit de details van het proces kennen. Als uw zaak voor de rechter komt, zullen de intieme details van uw leven openbaar worden gemaakt voor iedereen die er toegang toe heeft.

– Procesvoering kan een lang proces zijn. Er zijn zo veel zaken dat het een behoorlijke tijd kan duren om zelfs maar een rechtszaak te beginnen. Alternatieve geschillenbeslechting kan uw zaak veel sneller afronden.

– Bemiddeling is beter voor gezinnen. Dit proces is erop gericht om te doen wat het beste is voor de betrokken kinderen. Gerechtsgevechten kunnen van kinderen een hefboomwerking maken en ze als pionnen spelen. Bemiddeling stelt u in staat om positieve relaties met uw kinderen te onderhouden. U en uw ex bepalen de beste regelingen voor voogdij en kinderbijslag.

– Bemiddeling houdt u op de bestuurdersplaats. Uiteindelijk gaan beide partijen akkoord met de schikking. Als uw zaak naar de rechter gaat, heeft de rechter het laatste woord. Hij kan belangrijke zaken in uw voordeel beslissen, maar dat kan ook anders zijn. Als het niet bevalt wat de rechter beslist, is er weinig kans om dingen te veranderen. Bemiddeling houdt u op de stoel van de bestuurder.

Op zoek naar mediators Nederland? Kijk eens op mediatorkaart.nl

https://mediatorkaart.nl/