OBS Beukenlaan
Image default
Bedrijven

Kindertherapie Amersfoort

Problemen bij kinderen

Er zijn in Nederland veel kinderen en jongeren tussen de 4 tot 18 jaar die gedrags- en sociaal- emotionele problemen hebben. Voor de ouders is dat vaak een moeilijk probleem waarbij men vaak niet weet wat eraan gedaan kan worden. De oorzaken kunnen uitgebreid zijn. Soms krijgen kinderen te maken met moeilijke thuissituaties of maken ingrijpende veranderingen door. Deze oorzaken kunnen van invloed zijn op het gedrag. Zowel in het basisonderwijs als voorgezet onderwijs hebben meer jongens, dan meisjes gedragsproblemen. Dat kan gaan om ongehoorzaamheid, het vertonen van agressief gedrag, boos zijn, liegen of stelen. Omdat allemaal binnen de perken te houden, moet daar wat aan gedaan worden.

Het constateren van de problemen bij kinderen

Ouders signaleren dat hun kind een psychopathische probleem heeft minder, dan medewerkers van de jeugdzorg. De problemen die geconstateerd worden, zijn externaliserende en internaliserende problemen zoals angsten, depressieve gevoelens en psychomatische klachten. Een kind met externaliserende gedragsproblemen heeft te weinig controle over zijn of haar emoties. Ze hebben daardoor vaak conflicten met andere mensen en de maatschappij. Ze zijn ongehoorzaam, hyperactief en tonen overactief gedrag.

Kindertherapie Amersfoort

Wanneer u een kind heeft dat gedragsproblemen vertoond, is het belangrijk dat u daar wat aan doet. Woont u in Amersfoort, dan zou u kunnen besluiten om kindertherapie Amersfoort in te schakelen. De kindertherapie zal het kind, afhankelijk van de leeftijd, eerst onderzoeken waar de problemen vandaan komen en vervolgens een behandelingsplan opstellen.

Een kinderpsycholoog Zeist

Wanneer u in Zeis woont en u heeft een kind met problemen, dan kunt u een kinderpsycholoog Zeist bezoeken. Deze zal met uw kind praten om te weten te komen waar de problemen vandaan komen en waardoor ze ontstaan zijn. Uw kind zal op zijn of haar gemak worden gesteld en door middel van gesprekken zal de kinderpsycholoog tot een behandelingsplan komen. De kinderpsycholoog Zeist zal uw kind op een vriendelijke manier benaderen, zodat uw kind er graag naar toe gaat. De behandeling zal verbetering in het gedrag aanbrengen.

https://www.invivokids.nl/kindertherapie-zeist/